Y 9 ffordd orau o gael eich twyllo yn Beijing

Mae lot o bethau hyfryd am Beijing; pobl cyfeillgar, parciau, tywydd, bwyd wrth gwrs. Does dim lot o drosedd amlwg er bod hi’n anodd dod i hyd i ffigyrau trosedd dibynadwy. Mae cosbau yn llym mae’n debyg. Weloch chi erioed garchar Tseiniaidd ar TripAdvisor? Mae hi’n teimlo’n weddol ddiogel yna, saffach na rhannau o Lundain … Parhau i ddarllen Y 9 ffordd orau o gael eich twyllo yn Beijing