Rupi Kaur – byd y bardd Instagram

‘our backs tell stories no books have the spine to carry’ Women of Colour – Rupi Kaur Drwy ddamwain darganfyddais waith y bardd Rupi Kaur. Crwydro Instagram oeddwn i un diwrnod pan ddes ar draws pytiau bychain o gerddi. Gwnaeth y cerddi argraff arnaf i yn syth. Deuthum i wybod wedyn mai awdur y cerddi … Parhau i ddarllen Rupi Kaur – byd y bardd Instagram