Uchafbwyntiau Matthew Herbert yn y babell Far Out, Gŵyl y Dyn Gwyrdd 2010

Roedd Matthew Herbert yn chwarae un o fy hoff setiau gan unrhyw DJ erioed yng Nghrug Hywel dros y penwythnos. Does dim recordiad gyda fi yn anffodus. Ond mae gyda fi cof trainspotter a dw i’n cofio bron bob cân! Llawer o anthemau techno, doedd e ddim yn debyg iawn i setiau Herbert house organig arferol. Mwynha’r tiwns.