SRG: Schiavone, Roc a Golwg360

Mae Owain Schiavone, prif weithredwr Golwg360 a golygydd Y Selar, yn gollwng y term “R.I.P. SRG” yn gofnod blog – ac ail gofnod.

Ond chwarae teg, mae fe’n dadbacio’r term a’i dadl.

Un o’i achwynion yw’r diffyg gigs Cymraeg:

Rydan ni wedi colli rhai o’r prif wyliau cerddorol mawr, ac er bod hynny wedi arwain at sefydlu rhai gwyliau bach newydd, ar y cyfan mae’n beth negyddol i’r sin. Mae gigs ar lawr gwlad yn brin iawn hefyd – y tu allan i Gaerdydd, heblaw am Dafarn y Gwachel ym Mhontardawe a gigs Dilwyn Llwyd yng Nghaernarfon, does ‘na ddim gigs Cymraeg rheolaidd gwerth sôn amdanyn nhw. Fedrai ddim cofio’r tro diwethaf i mi weld gig Cymraeg yn cael ei hyrwyddo yn Aberystwyth! Dwylo fyny, mae ‘na fai ar bobl fel fi (oedd yn arfer trefnu gigs rheolaidd) am beidio â mynd ati i drefnu gigs yn rhywle fel Aber. Tra bod problemau trefnu gigs yn Aber yn flog arall ynddo’i hun, y gwir amdani ydy fod trefnu gigs yn wirfoddol yn cymryd llawer iawn o egni ac amser ac mae blaenoriaethau pobl yn newid.

Yn fy marn i, mae’r Cymry Cymraeg wedi tanbrisio ei bandiau am ddegawdau. Roedd pobol tu allan o Gymru arfer bod yn bwysig iawn i ddangos i Gymry pa mor dda oedd y dalent yng Nghymru. Enghreifftiau? Cefnogaeth John Peel, o Lerpwl yn wreiddiol, am fandiau pan roedd Radio Cymru yn hwyr neu ddim yn unlle gyda nhw.

Beth am y crynoadau Welsh Rare Beat? Dangosodd Andy Votel o Fanceinion “cerddoriaeth rhieni” i’r genhedlaeth nesaf a wedyn mae’n OK. (Er bod Gruff Rhys yn ymgynghorydd ar y projectau.) Mae Finders Keepers wedi gwerthu mas o grysiau-t Sain. Pwy elwodd? Jyst gofyn.

“Enghraifft” gyfoes? Gwelais i’r erthygl yma am Y Niwl yn Golwg360: gefnogaeth dda am y band yn y Sunday Times, 6Music, Mojo ac Xfm – llongyfarchiadau iddyn nhw am allfeydd cyfryngau tu allan o Gymru. Iawn ond yr awgrym i fi o Golwg360: mae’r band ‘ma yn “stori go iawn” nawr. Dw i’n methu ffeindio cyfeiriadau arwyddocaol i’r Niwl yn Golwg360 cyn hynny, dyna’r arsylliad. Beth wyt ti’n meddwl? (Sori Golwg360. Gweler sylw gan Ifan. Diolch.)

Mae’r cyfryngau sefydliadol gallu bod yn geidwadol yng Nghymru, rydyn ni’n gwybod. Beth am y diffyg cyfryngau tanddaearol? Mae’n broblem ddifrifol i’r sin a chreadigrwydd (dyna hanner y stori pam Y Twll yw’r enw o’r blog ‘ma). Wrth gwrs mae rhai o allfeydd penderfynol yn bodoli (Jazzffync a Gemau Fideo). Ond dw i’n bwriadu postio lluniau o hen ffansins cyn bo hir i ddatblygu’r pwynt.

Darllena’r cofnod cyntaf ac yr ail.

2 sylw ar “SRG: Schiavone, Roc a Golwg360”

Mae'r sylwadau wedi cau.