Y clips Vine gorau… erioed? #ripvine

ripvine1
RIP Vine!

Dim mwy o fideos 6 eiliad.

Dim mwy o glips mini ‘You’ve Been Framed’ esque.

Dim mwy o phenomenonau dros nos.
(wel, ok, tan yr app nesa’)

Dewch i ni lawenhau. A chofio!

Er mai dim ond cwta 6 eiliad ydi pob Vine, dwi wedi treulio oria’ os nad wythnosa’ o ‘mywyd i yn mynd o un fideo i’r llall.

A god, dwi ‘di chwerthin.

Dyma rai o fy uchafbwyntia’.

‘Looks cute’

Achos dyma sut dwi. Ers…..erioed.
“Hmm, looks cute, I wish I could get it, but….”

Be’ ydi Guilt trip yn Gymraeg tybad…

Peintia fi fel un o dy gŵn Ffrengig

Pwy sy’ ddim yn licio anifeiliaid?! Yn enwedig rhai sy’n powsio?!
*disclaimer – ma’na LWYTH o Vines anifeiliad allan yna. Pob un gwerth eu gweld!

Limmy

‘If ya think the world’s a terrible place…’

Cymeriad gafodd ei greu oherwydd ac ar gyfer Twitter / Vine.

Dyma un o fy hoff vines ganddo fo, ond mi roedd hi’n anodd dewis.

Nain

Jonathan Williams o Fangor ydi un o fy hoff Vinewyr o Gymru.

Ma’ ‘Smug in shit places’ werth eu gweld hefyd.

Okay

Dyma Vine sydd wedi troi’n phenomenon – a sawl video arall wedi deillio o’r un yma. Ciwt. Fydd’na neb yn deud ‘ok’ ‘run fath byth eto.

My mum’s car

Phenomenon arall – un o’r rhai mwya’ poblogaidd o Brydain dwi’n siŵr. Dwi’n euog o fod wedi ei ail greu efo Mam.

Lwp perffaith

Weithia’ ma’na stwff cŵl fel hyn ar Vine.

Ond nôl â ni at y stwff doniol.

Ta-ta tylwyth teg

Chwerthin ar fideos fel hyn sy’n g’neud i fi gwestiynnu os dwi’n berson drwg a’i peidio.

Siop hiliol?

Merch ifanc yn sylwi ar anffafriaeth hiliol mewn siop.

BRUH

LLWYTH o fideos ‘bruh’ ar Vine.

Wele’r gwreiddiol o’r cyhuddedig yn llewygu >>>

Ma’ rhywun wedi ychwanegu ‘bruh’ fel sain dros y clip.

Ma’ rhein wedi cael eu hychwanegu i ddiwadd fideos i gynrychioli, wel, rhywun yn ca’l jaman. Basically.
e.e.

Mr postman

Ma’ hwn ‘di ticlo fi de.

Avocado

Mor ddiolchgar! Ciwt.

Cerryg yr Afon

Dyma Vine nesh i sy’ ‘di ca’l cryn dipyn o sylw.

Mi o’n i ar fys o Fangor i G’narfon, ac wrth fynd drw Felinheli, sylwi bod un o’r stops wedi ei enwi ar ôl un o ganeuon Iwcs a Doyle.

Blocking out the haters

Ac os nad yda chi’n meddwl bod y Vine nesh i yn ddoniol, neu bod fy newis i o’r 10 uchaf yn rybish, wel dyma fy ymateb i ichi

#ripvine