Dathlu gwaith Uderzo, cyd-grëwr Asterix, mewn delweddau

Dyma ddathliad gweledol o waith Uderzo, y darlunydd llyfrau comig ac ysgrifennwr sgript.

Y cyfuniad o caricatures, jôcs gweledol a geiriol diwylliannol a ieithyddol fan hyn mor gofiadwy. A Rhufeiniwr rhwystredig yn dangos bod y dyn bach bob tro’n gallu curo’r dyn mawr. #Uderzo

Classic panel pentref y Galiaid efo tai coed dychmygus, ac action slapstic boncyrs yn llenwi’r ffrâm. Plus bonws Bitabix i ddod â haen arall.

Y defnydd clyfar eto o symbolau i wneud jôc (er un chydig yn ddilornus o’r Almaenwyr…). Mae’r holl ddarn yma am amrywiaeth a chamddealltwriaeth ieithyddol y gwahanol lwythi mor flasus.

A mae’r llongau jyst mor ffycin cŵl dydyn. Pleser i edrych arnyn nhw. A gwyneb gormless y masthead yn hwn yn adlewyrchu’r mow-ladwon yn berffaith.

Mae’r wides fel hwn hefyd yn rhoi real syniad o hanes i chi fel plentyn ac yn rhoi manylder i fyd sydd ddim jyst yn comic ond yn addysg. Faint o blant fy nghenhedlaeth oedd yn gwybod am Ganwriaid, Cohort, Llengoedd a dyfynnu Lladin?! Alea iacta est!

Rhaid cael y banel olaf mewn. Y darn oeddech chi’n edrych mlaen ato drwy’r llyfr. Diweddglo cyson ond ychydig yn wahanol bob tro. Byd cysurus, digri ond chydig yn ddrwg alli di ymgolli ynddo fo.

Y paneli yma i gyd o Asterix ym myddin Cesar (Fr, 1967; Cy, 1978). Diolch eto #Uderzo.

Diolch i Rhodri am ganiatâd i ail-gyhoeddi ei edefyn yma.

Rhannwch eich hoff banel o lyfrau Cymraeg Asterix.