Little Eris: cyfweliad coethedig cerddoriaeth

Holaf Bronwen Davies ynglun a’i phrosiect Little Eris. Os yr wyf wedi dallt y dalltings credaf cafwyd y brosiect ei henwi ar ôl ‘corrach blaned’ o’r un enw, un a fu’r sybol Ryfeinaidd am Anrhefn. Mae’r berfformwraig a chyfansoddwraig o Gaerdydd ac y mae hi hefyd yn trefnu Disgo Dydd i’r Di-waith misol yn y ddinas.

Mae ei cherddoriaeth yn hynod diddorol ac mynd llaw yn llaw a fideos a phefformiadau gwreiddiol a chofleidiai eich synhwyrau. Dyma flas ohoni, un o fy ffefrynnau. Os nad oedd y trac yna at eich dant peidiwch a poeni (er buaswn yn argymell eich bod yn mynd i weld doctor clyw…). Mae naws ei chaneuon yn amrywio’n aruthrol, o Digital Psychosis – bwystfil o drac dreisgar i hwynagerddi electroneg fel hyn. Dyna ddigon o fy rwdlian, dyma’r cyfweliad.

Hel: Beth yw Little Eris a’r Molecules?

Bron: Little Eris yw fy prosiect cerddoriaeth electroneg solo. Rwy’n ysgrifennu a recordio caneuon wedyn chwarae’n fyw, gyda’r sioeau byw , fel arfer, mae performwyr yn perfformio gyda fi a rhein yw’r Molecules! Maent yn amrywiaeth o bobol creadigol sy’n ymuno gyda fi drwy ddawnsio, canu and chwarae offerynnau ac ati.  Mae Johnny Nigma yn ymuno a fi ym mhob gig hefyd ac mae’n ddod a’r gadgets a goleuadau.

Mae yna lwythi o fideoau ar YouTube o dy befformiadau… mae fideos gwych a gwallgof i fynd efo dy draciau, mae celf i weld yn elfen gryf iawn o brosiect Little Eris. Gwelais fideo Catmoth a ryddhaest Noswyl Nadolig, be ydi’r hannes ty ôl y stori yna?

Catmoth!!! Wel helpais i drefnu parti ar fynydd rhwng 2005 – 2009 o’r enw Vegstock! Un yr un dwethaf clwyodd fy ffrind a fi rhywun yn gweiddi ‘look out it’s a catmoth!’. Roedd y syniad yma’n ddigri iawn i mi! A roedden ni’n chwerthin am hyn!! Y diwrnod nesaf roedden ni’n chwarae gig a chwareis gan newydd, un heb eiriau ac yn sydyn daeth Catmoth i fy meddwl a dechrauais ganu ‘what do you get when you cross a cat with a moth – CATMOTH!’ a dyna sut dechreuodd y gan.

Yna roedd artist o’r enw Kieron Da Silva Beckerton yn perfformio gyda Little Eris fel Molecule ac wedyn out of the blue penderfynodd Kieron wneud model o Catmoth ac ei animeiddio fe! A dyna sut cafodd yr animeiddiad ei eni! Cafom ni lawnsiad ar gyfer yr animeiddiad ym mis Medi er mwyn dangos y ffilm. Yna ar Noswyl Nadolig aeth Catmoth ar y we i bawb ei weld 😀

Ooo cwl! Oedd mi oedd yn wych, y gan yn fachog a’r animation yn debyg i greadur o’r ffilm Nightmare Before Christmas (ond lot lot delach!).

Wyt ti wedi rhyddhau trac Catmoth ar albym eto? Beth yr wyt ti wedi ei ryddhau hyd yn hyn?

Rwy’n gobeithio rhyddhau albym eleni – wnes i barataoi albym demo yn 2009 o’r enw Molecules R Us, 13 cân recordiais fy hyn! Bydd rhai o’r caneuon hyn yn mynd ar yr albym newydd, gan gynnwys Catmoth. Mae Molecules R Us ar gael am ddim.

Gwych! Edrychaf ymlaen at yr albym nesaf. Bydd gigs Little Eris yn y dyfodol agos yng Nghaerdydd?

Bydd, y 23ed o Ionawr gyda John Farah yn Ten Feet Tall. Mae John Farah o Ganada ac mae’n chwarae piano clasurol dros gerddoriaeth electroneg. Hefyd bydd gig ar y 12eg o Fawrth yn Coal Exchange, Caerdydd. Gyda llawer o fandiau gwych!! Bydd Eat Static, Here and Now a Llwybr Llaethog yn chwarae – enw’r gig yma yw’r Wreck and Roll Cirkus. Ond un peth – mae gen i audition ar y 6ed o Ionawr i ganu gyda band sy’n mynd i deithio’r byd felly os yw hyn yn digwydd bydd Little Eris a’r rew am y flwyddyn!!!!! Mae’r daith gyda band wedi ei ffryntio gan Steve Ignorant o’r band enwog tanddearol pynk Crass. epic famous :/

Swnio’n dda! Un cwestiwn arall. Beth sydd yn dy ysbrydoli di? O le ti’n cael yr awen?

Awen!! Yay! Wel rwy’n hoff iawn o greu amgylchedd a naws drwy sain a’r gweledol felly rwy’n denu ysbrydoliaeth o lefydd rwy’n gallu bod fi fy hyn and bod yn rhydd. Gwyliau, partioedd tanddearol – rwy’n caru systemau sain! Rwy’n hoff iawn o grisialau hefyd – a hoffi creu tonfeddi sydd yn atseinio ar lefel arbenning. Hefyd cyfathrebu tonfeddi o ddirgryniant uchel (high vibrational frequencies) a cariad.

Cofiwch ychwannegu Little Eris ar Myspace neu Facebook, stwff gwerth chweil.