Sut i ENNILL cystadlaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Eisteddfod Genedlaethol gyda Prosser Rhys 1924

Cofnod diddorol gan Rhys Wynne gyda’r gyfrinach (ymchwilia ychydig a thrio rhywbeth):

Er mawr syndod gofynnwyd i mi feirniadu un o gystadleuaeth ar gyfer Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol 2010.

Mae beirniadu (a chystadlu ran hynny) yn beth gwbl newydd i mi, felly awgrymwyd fy mod yn edrych ar gopi o Gyfansoddiadau a Beirniadaeth blynyddoedd cynt i weld pa arddull i’w ddefnyddio a.y.y.b.

Doeddwn i ddim yn gwybod am y llyfryn hwn, ac roedd yn reit diddorol, achos ar gyfer rhai cystadlaethau, roedd y darn buddugol hefyd yn cael ei gyhoeddi. Sylwais nad oedd fawr neb yn cystadlu mewn rhai cystadlaethau. Baswn i falle wedi ceisio un neu ddau fy hun, ond wyddwn i ddim am eu bodolaeth.

Dyma un o wendidau’r Eisteddfod, sef nad yw lot o bethau fel y testunau ddim yn cael hyrwyddo’n dda iawn, felly mond eisteddfodwyr hard-core sy’n gwybod pryd a ble i edrych am restr testunau.

Darllena’r cofnod gan Rhys Wynne am mwy o wybodaeth.

Gwela i ti ar y llwyfan yn 2011.