SRG yn 2010, beth sy’n digwydd? Y gorffennol.

Dros yr haf, dw i wedi siarad gyda un neu dwy berson am y safon yr SRG yn 2010. Ro’n i eisiau dechrau sgwrs amdano fe, gwe-eang.

Ble dylen ni dechrau’r sgwrs?

Prynhawn ‘ma ces i ebost gyda neges gan C2 a’r siart newydd. Dyma’r neges.

Annwyl Gyfeillion,

Dyma i chi boster o Siart C2 wythnos yma fel allwch ei harddangos yn
gyhoeddus. Mi fyddwn yn anfon hyn allan i chi bob wythnos.

Siart C2 yw’r siart roc, pop a dawns sy’n canolbwyntio ar gerddoriaeth
newydd, gyfoes ac yn adlewyrchu holl fywyd y sîn gerddoriaeth Gymraeg.
Mae Siart C2 yn seiliedig yn bennaf ar werthiant recordiau mewn siopau drwy
Gymru. Mae hi hefyd yn ystyried ymddangosiadau ar y teledu a radio, a gigs
yr wythnos.

Gwrandewch ar Siart C2 bob nos Lun ar C2 ar Radio Cymru.

Dyma’r siart newydd. Sa’ i’n gwybod, dw i’n gallu gweld enwau fel Cerys a Llwybr Llaethog –  enwau da iawn ond ble mae’r dalent NEWYDD? Ble mae’r SIN? Unrhyw un?

Hefyd mae gyda ni hen aelodau o Big Leaves ac Anweledig sydd wedi pasio (neu bron wedi pasio) 30 oed. Rhai pethau da yna ond dylen nhw fynd yn yr un categori a Cerys. Mae gyda ni polisi cyfleoedd cyfartaledd yn Y Twll, dw i ddim eisiau rhoi gormod o bwyslais ar oed. Ond fi’n disgwyl mwy o’r grŵp 18-29.

Y llall? Cerddoriaeth i dy fam fel Elin Fflur ac efallai Bryn Fôn.

Fasen ni dweud bod 2010 yn un o’r blynyddoedd gorau erioed am fandiau newydd Cymraeg?

Siart C2

Beth yw’r thema SRG yn 2010? Ydyn ni’n gallu ffeindio peth yn gyffredinol?

Y gorffennol, faswn i’n dweud.

Dyn ni’n edrych yn ôl gormod, yn fy marn i. Dyn ni’n cael yr un enwau trwy’r amser.

Beth am fandiau ac artistiaid newydd?

Y Niwl yw fy hoff fand newydd yma ond maen nhw wedi benthyg lot o ddylanwadu gan The Shadows a surf rock o’r 60au. Fyddan nhw yn cytuno siŵr o fod, maen nhw yn wneud e yn dda iawn. Dylen nhw yn bodoli. Chwarae teg bois. Ond maen nhw yn dathlu’r gorffennol.

Sawl gwaith wyt ti eisiau clywed Y Brawd Houdini neu covers o Meic Stevens ayyb a dathlu’r llwyddiannau o’r 60au? (Paid camddeall, roedd Meic Stevens yn un o’r fy uchafbwyntiau’r Eisteddfod Genedlaethol 2010. Dwywaith. Ond efallai mae’r ffaith yn rhan o’r broblem.)

Siŵr o fod, ailgylchu’r gorffennol yw thema fawr yng ngherddoriaeth tu allan o Gymraeg hefyd.

Dw i’n gallu edrych yn ôl. Pwy yw’r Geraint Jarman a’r Cynganeddwyr newydd, Datblygu newydd, Super Furry Animals neu Gorky’s newydd? Dw i ddim yn chwilio am fersiynau o’r un bandiau yna neu tribute bands chwaith ond yr AGWEDD. Dyw pobol ddim yn siarad am fandiau newydd fel ‘na dyddiau ‘ma.

Trafodwch.