Crisialau Plastig – Pryfaid

Beth ddigwoddodd wedyn?

Y peth ola wnaeth y band recordio oedd y gân Pryfaid i raglen Fideo9 yn 1988/89.

Fe aeth Esyllt ymlaen i ffurfio Pop Negatif Wastad gyda Gareth Potter. Fe wnaeth Gwern, Douglas a Gwion Llwyd ffurfio band tecno o’r enw Mescalero. Ar ôl i Mescalero ddod i ben fe aeth Gwern a Gwion ymlaen i ffurfio Tokyu gyda Meilyr Tomos.

Mwy am Crisialau Plastig ar Curiad