Pwy yw’r FatBarrels Pops Orchestra?

FatBarrels Pops Orchestra yw allweddellydd a chwaraewr bas Ben o Wrecsam (a’i ffrindiau?). Mae fe’n chwarae tiwns hapus/rhyfedd/gwirion/arbrofol. Dyma fersiwn o’r cân Happiness gan Camera…

Hynny yw, mae Ben yn chwarae bas fel aelod llawn amser o Camera hefyd, sydd yn rhyddhau’r recordiad gwreiddiol Happiness heddiw! Dyma hi:

(O’n i’n arfer gweithio gyda’r band.)