Gigs Cymdeithas, Clwb Rygbi Llanilltud Fawr

Roedd Ian Dury and The Blockheads yn canu am resymau dros fod yn siriol.

Wel, mae lot o bobl yn cyffroi am gigs Cymraeg ar hyn o bryd. Mae ‘na lot llai o bryderon am gerddoriaeth Cymraeg yn yr arddull poblogaidd haf yma, yn enwedig ar ôl Hanner Cant a’r holl ymdrechion aelodau Cymdeithas yr Iaith.

Oes cylchred i’r sin Cymraeg? Pethau yn mynd yn dawelach am gyfnod ac maen nhw yn codi eto. Dyma sut mae pethau yn teimlo. (Ac mae croeso i ti mynegi barnau eraill yn y sylwadau.)

Gwelaf i chi ger y llwyfan!

Mae’r holl fudiadau iaith newydd yn ddigon iawn ond pa fath o gigs fyddan nhw yn ei drefnu?