Little Eris: cyfweliad coethedig cerddoriaeth

Holaf Bronwen Davies ynglun a’i phrosiect Little Eris. Os yr wyf wedi dallt y dalltings credaf cafwyd y brosiect ei henwi ar ôl ‘corrach blaned’ o’r un enw, un a fu’r sybol Ryfeinaidd am Anrhefn. Mae’r berfformwraig a chyfansoddwraig o Gaerdydd ac y mae hi hefyd yn trefnu Disgo Dydd i’r Di-waith misol yn y ddinas.

Mae ei cherddoriaeth yn hynod diddorol ac mynd llaw yn llaw a fideos a phefformiadau gwreiddiol a chofleidiai eich synhwyrau. Dyma flas ohoni, un o fy ffefrynnau. Os nad oedd y trac yna at eich dant peidiwch a poeni (er buaswn yn argymell eich bod yn mynd i weld doctor clyw…). Mae naws ei chaneuon yn amrywio’n aruthrol, o Digital Psychosis – bwystfil o drac dreisgar i hwynagerddi electroneg fel hyn. Dyna ddigon o fy rwdlian, dyma’r cyfweliad.

Hel: Beth yw Little Eris a’r Molecules?

Bron: Little Eris yw fy prosiect cerddoriaeth electroneg solo. Rwy’n ysgrifennu a recordio caneuon wedyn chwarae’n fyw, gyda’r sioeau byw , fel arfer, mae performwyr yn perfformio gyda fi a rhein yw’r Molecules! Maent yn amrywiaeth o bobol creadigol sy’n ymuno gyda fi drwy ddawnsio, canu and chwarae offerynnau ac ati.  Mae Johnny Nigma yn ymuno a fi ym mhob gig hefyd ac mae’n ddod a’r gadgets a goleuadau.

Mae yna lwythi o fideoau ar YouTube o dy befformiadau… mae fideos gwych a gwallgof i fynd efo dy draciau, mae celf i weld yn elfen gryf iawn o brosiect Little Eris. Gwelais fideo Catmoth a ryddhaest Noswyl Nadolig, be ydi’r hannes ty ôl y stori yna?

Catmoth!!! Wel helpais i drefnu parti ar fynydd rhwng 2005 – 2009 o’r enw Vegstock! Un yr un dwethaf clwyodd fy ffrind a fi rhywun yn gweiddi ‘look out it’s a catmoth!’. Roedd y syniad yma’n ddigri iawn i mi! A roedden ni’n chwerthin am hyn!! Y diwrnod nesaf roedden ni’n chwarae gig a chwareis gan newydd, un heb eiriau ac yn sydyn daeth Catmoth i fy meddwl a dechrauais ganu ‘what do you get when you cross a cat with a moth – CATMOTH!’ a dyna sut dechreuodd y gan.

Yna roedd artist o’r enw Kieron Da Silva Beckerton yn perfformio gyda Little Eris fel Molecule ac wedyn out of the blue penderfynodd Kieron wneud model o Catmoth ac ei animeiddio fe! A dyna sut cafodd yr animeiddiad ei eni! Cafom ni lawnsiad ar gyfer yr animeiddiad ym mis Medi er mwyn dangos y ffilm. Yna ar Noswyl Nadolig aeth Catmoth ar y we i bawb ei weld 😀

Ooo cwl! Oedd mi oedd yn wych, y gan yn fachog a’r animation yn debyg i greadur o’r ffilm Nightmare Before Christmas (ond lot lot delach!).

Wyt ti wedi rhyddhau trac Catmoth ar albym eto? Beth yr wyt ti wedi ei ryddhau hyd yn hyn?

Rwy’n gobeithio rhyddhau albym eleni – wnes i barataoi albym demo yn 2009 o’r enw Molecules R Us, 13 cân recordiais fy hyn! Bydd rhai o’r caneuon hyn yn mynd ar yr albym newydd, gan gynnwys Catmoth. Mae Molecules R Us ar gael am ddim.

Gwych! Edrychaf ymlaen at yr albym nesaf. Bydd gigs Little Eris yn y dyfodol agos yng Nghaerdydd?

Bydd, y 23ed o Ionawr gyda John Farah yn Ten Feet Tall. Mae John Farah o Ganada ac mae’n chwarae piano clasurol dros gerddoriaeth electroneg. Hefyd bydd gig ar y 12eg o Fawrth yn Coal Exchange, Caerdydd. Gyda llawer o fandiau gwych!! Bydd Eat Static, Here and Now a Llwybr Llaethog yn chwarae – enw’r gig yma yw’r Wreck and Roll Cirkus. Ond un peth – mae gen i audition ar y 6ed o Ionawr i ganu gyda band sy’n mynd i deithio’r byd felly os yw hyn yn digwydd bydd Little Eris a’r rew am y flwyddyn!!!!! Mae’r daith gyda band wedi ei ffryntio gan Steve Ignorant o’r band enwog tanddearol pynk Crass. epic famous :/

Swnio’n dda! Un cwestiwn arall. Beth sydd yn dy ysbrydoli di? O le ti’n cael yr awen?

Awen!! Yay! Wel rwy’n hoff iawn o greu amgylchedd a naws drwy sain a’r gweledol felly rwy’n denu ysbrydoliaeth o lefydd rwy’n gallu bod fi fy hyn and bod yn rhydd. Gwyliau, partioedd tanddearol – rwy’n caru systemau sain! Rwy’n hoff iawn o grisialau hefyd – a hoffi creu tonfeddi sydd yn atseinio ar lefel arbenning. Hefyd cyfathrebu tonfeddi o ddirgryniant uchel (high vibrational frequencies) a cariad.

Cofiwch ychwannegu Little Eris ar Myspace neu Facebook, stwff gwerth chweil.

Os Gowni Plis Peidio? Tiwns 8-did gan Gwrachod

Gwrachod - Os Gowni Plis Peidio?

Yn cyflwyno’r EP newydd gan Gwrachod, Os Gowni Plis Peidio? yn gynnwys Breuddwyd Roc a Rol; fersiwn 8-did o’r cân gan Edward H. Dafis. Meddai Gwrachod “Cafodd yr EP ‘ma ei recordio mewn diwrnod. Y bwriad oedd recordio EP Plant Bach Annifyr, ni ddigwyddodd hyny”.

Os Gowni Plis Peidio? EP gan Gwrachod ar gael ar MP3

Yr electro mwyaf anhygoel 1980 – 1986

Dw i newydd ddarganfod y trac ‘ma gan John Foxx (cyn-canwr Ultravox). Ah, wn i, syniad am gofnod. Popeth o 1980 tan 1986, dim celwedd.

Mae’r trac Mr No yn anhygoel, mae’n swnio fel rhywbeth newydd gan Bitstream neu unrhyw gynhyrchwr o electro tywyll ac oer. Ond wrth gwrs y ffaith yw, roedd John Foxx wedi bod yn ddylanwad mawr ar gerddoriaeth o’r tri degawd diwetha. Arloeswr.

Roedd Ultravox ddim yn dda iawn ar ôl John Foxx (Vienna etc, pffffft). Ond dw i’n licio’r gân Herr X. Almaeneg, curiad, sain dywyll, B-side wins again. Dw i’n chwarae hwn yn y clwb. Mae’n hollol scary ar system sain fawr.

Helpodd Conny Plank gyda’r geiriau. Ond mwy Almaeneg isod gan bobol Almaenaidd go iawn yn hytrach na Saeson sy’n meddwl bod Almaeneg yn cŵl.

Roedd electro a rhamantus newydd yn rhywbeth punk hefyd. Frequency 7 gan Visage. B-side heb Midge Ure!

Dyw digon o bobol ddim yn siarad am gerddoriaeth Malcolm Neon dyddiau ‘ma a does dim lot ar YouTube chwaith. Rhaid i ni werthfawrogi ein hartist(iaid) rhamantus newydd! Fy hoff drac yw Mwnt. Diolch i Crav Llibertat am y tip. Mae Malcolm yn enwog fel artist gweledol hefyd.

Love and Dancing yw’r albwm gorau gan Human League yn fy marn i, dan yr enw League Unlimited Orchestra. Dylet ti brynu’r finyl yn Nhŷ Hafan am 50c. Bydd pobol yn rhedeg i’r bwth DJ i ofyn “be yw HWN?!”.

Fi di cynnig digon o electro tywyll, nawr dyma rywbeth rhy hapus am y clwb. Caru neu gasáu, mae George Kranz yn ddyn “arbennig”. Dum de DUM, dum de DUM, y trac gorau neu fwyaf annoying erioed. Un difyr am y swyddfa ar ôl dadl.

Mae’r llais wedi cael ei samplo gan The Orb a’r Ying Yang Twins.

O’r un is-genre cerddorol Almaenaidd â Kranz daeth Trio a Da Da Da, neu yn ôl y teitl llawn, Da da da, ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha. Massive worldwide hit javule. Fideo rhyfedd.

OK gwnaf i siarad am Yr Almaen eto. Kraftwerk yw enw amlwg ond dyw’r erthygl ddim yn gyflawn hebddyn nhw. Yma maen nhw yn derbyn arian am yr ailddefnydd Coldplay. Mae’r albwm Computer World yn gynnwys Numbers hefyd (Numbers + Trans-Europe Express + Afrika Bambaataa + Arthur Baker = Planet Rock). Mae Kraftwerk yn atgoffa ni o’r gwreiddiau electronica Almaenaidd – y sin krautrock a’r ymdrech Almaenaidd i ail-greu cerddoriaeth a chymdeithas yn yr 20fed ganrif. Dylet ti weld y ffilm dogfen BBC4 am fwy o’r hanes. FilesTube gyfaill.

Mae fersiwn amgen/dyb/offerynnol yn bodoli hefyd. Gwych. Mae’r cofnod hwn yn ddim ond cyflwyniad. Mae’r fideo ‘ma yn ticio dau focs angenrheidiol – y bocs Yazoo a’r bocs Mute Records. Dw i ddim wedi sôn am Depeche Mode, Fad Gadget neu The Normal eto. Daniel Miller yw’r dyn tu ôl The Normal a’i geiriau Ballardaidd – a’r label Mute Records. Penigamp.

Gallwn i wedi dewis caneuon clasur gan Hashim neu Man Parrish yma. Ond Cybotron yw’r daddy. Cybotron = Juan Atkins = Model 500. Felly mae electro yn cyffwrdd hip-hop ond hefyd techno mewn ffyrdd gwahanol. Samplodd Missy Elliot.

Plyci a ffrindiau yng Ngwyl Sŵn

Ardderchog!

Cân o’r enw Flump o’r Flump EP ar Recordiau Peski.

A phwy yw Plyci? Dim ond y peth gorau o’r Rhyl ers Kwik Save.

Llawer mwy trwy’r tudalen Plyci ar Soundcloud.

Paid anghofio, mae Plyci yn chwarae yn fyw nos Wener yma fel rhan o’r noson Electroneg yng Ngwyl Sŵn, Caerdydd gyda:
Dam Mantle (Recordiau Wichita)
Quinoline Yellow (SKAM)
Cian Ciarán (Super Furry Animals / Acid Casuals / Aros Mae / WWZZ / Pen Talar)
ac Electroneg DJs.

IDDI.