Chwoant yn cyhoeddi amserlen llawn ar gyfer gŵyl Cymru-Llydaw yng Nghaerdydd

Nodyn bach sydyn i rannu manylion llawn am yr ŵyl newydd sbon gyffrous hon, gan gynnwys yr amserlen:

Chwoant
Gŵyl Cymru-Llydaw
10:00 – 19:00
23.04.2022
Canolfan yr Urdd
Caerdydd / Kerdiz
Mynediad am ddim
Croeso i bawb

10:30 – 11:30
Sesiwn Blasu Iaith Cymraeg a Llydaweg
Talwyn Baudu a Felix Parker-Price

11:30 -12:30
Ymgyrchu Iaith yn y Llydaweg a’r Gymraeg
Melan BC, Ai’ta
Mabli Siriol, Cymdeithas Yr Iaith

13:00 – 14:00
Comedi Annibynnol Creadigol
Lors Jereg
Mel C Owen

14:00 – 15:00
Darlledu Annibynol Creadigol
Enora Mollac, Radio Annibynnol Bro Gwened
Tudi Creouer, Podlediad ‘Klozet’
Juliette Cabaço Roger a Gwenvael Delanoe, Splann
Mari Elen, Podlediad Gwrachod Heddiw
Nick Yeo, Podlediad Sgwrsio

15:00 – 16:00
Rhoi Llwyfan i’n Celfyddydau: Gwyliau Cerddorol a Mentrau Iaith
Azenor Kallag a Melan BC ar ran GBB
Caryl Mcquilling ar ran Tafwyl

16:00 – 17:00
Y Byd Ffilm
Clet Beyer a Hedydd Tomos

17:45 – 18:30
Dawns Fest-noz i Berfformiad Sterenn Diridollou a Marine Lavigne

Cerddoriaeth cyfoes o Gymru trwy gydol y dydd rhwng sesiynnau gan DJ Carl Morris

Digwyddiad Chwoant ar Facebook

Digoust ha digor d’an holl

Mae gwefan Y Twll yn 10 mlynedd oed heddiw

Mae gwefan Y Twll yn 10 mlynedd oed heddiw!

Dyma rai o’n huchafbwyntiau dros y blynyddoedd:

Twinfield: “Dwi’n creu popeth fy hun mewn un stafell fach…”

Dylunio cloriau llyfrau Cymraeg: y da, y drwg ac yr hyll

Cyfweliad Keith Morris: lluniau siopau Aberystwyth

Rupi Kaur – byd y bardd Instagram

Nid yw senoffobia yn erbyn Cymry’n arbennig

Rhestr ddu BBC, yr asiant MI5, “a’r goeden Nadolig”

Dinas y digwyddiadau – dinas di enaid

Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim

Plant a phobl ifanc yn canu caneuon Gruff Rhys

Reggae, ffasiwn ac ymgyrchu: cipolwg ar fywyd Butetown ’84

Cyfweliad Gareth Potter

Y 9 ffordd orau o gael eich twyllo yn Beijing

Tair ffilm am y Rhyfel Byd Cyntaf go iawn

The Welsh Extremist: llyfr am ddim i eithafwyr sy’n hoffi llenyddiaeth

Penblwydd hapus i ni. Diolch o galon i’n holl gyfranwyr, cefnogwyr, ac wrth gwrs darllenwyr.

x

Mae gwefan Y Twll yn saith mlwydd oed heddiw.

Mae gwefan Y Twll wedi parhau am saith mlynedd o ddiwylliannau, celf, cerddoriaeth, ffilm, gwleidyddiaeth a threigladau ansafonol.

Dw i’n dal i chwilio am ragor o gyfraniadau gyda llaw. Cysylltwch ar unwaith. Yn ogystal ag, o bosib, diod am ddim fe gewch chi’n fraint o fynegi safbwynt tu fas i unrhyw gydberthynas rhwng arian cyhoeddus a gwerthoedd golygyddol. Ac mae hynny yn edrych yn grêt ar unrhyw CV.

Diolch o galon am unrhyw gefnogaeth. Fe flogiwn ni eto.