Terry Waite ar Asid, Pop Negatif Wastad a Big Black

Mae Turquoise Coal newydd rhannu recordiadau o EP gasét 1988 gan Terry Waite ar Asid. Aelodau y band oedd Paul O’Brien, Bonz, Gwion Llwyd, Al Edwards, Iwan Griffiths a, fel y welwch yn y fideo, Llŷr Ifans.

Mae’r fideo yn dod o’r rhaglen S4C Y Bocs. Doedd dim lot o berfformiadau neu gyfweliadau eraill yn y cyfryngau gan oedd y band mor brofoclyd. (Pwy sy’n gallu dweud yr un peth heddiw?)

Yn yr un flwyddyn roedden nhw ar flexidisc 7″ 2-trac gan gynnwys trac arall gan Ffa Coffi Pawb.

Y tiwn mwyaf diddorol ar yr EP yw’r trac lle mae Llŷr yn beirniadu Dechrau Canu Dechrau Canmol, Clwb Ifor Bach a phlant dosbarth canol dinesig Caerdydd. Mae’r tiwn yn seiliedig ar fersiwn Big Black o The Model, y gân gan Kraftwerk yn wreiddiol.

Pa mor boblogaidd oedd Big Black fel dylanwad ar bandiau Cymraeg yn yr 80au achos mae fersiwn o Kerosene gan Pop Negatif Wastad hefyd? Cafodd Pop Negatif Wastad EP ei rhyddhau yn 1989.

Mae rhagor o wybodaeth am Terry Waite ar Asid ar curiad.org ac mae modd lawrlwytho’r EP ar MP3 ar gofnod Turquoise Coal (neu Soundcloud).

Carraig Aonair – CA2

Dyma glawr gwych o albwm CA2 gan fand gwerin Geltaidd o’r enw Carraig Aonair recordiwyd yn Abertawe nôl yn 1983 pan oedd dylanwadau synth-pop yn yr awyr.

Traciau:

1. Y Gwydd
2. Pelot De Betton
3. Y Set Gymreig
4. Jigiau Nadolig
5. Farwell To Frances
6. Tra Bo Dau
7. Lisa Lân
8. Llanymddyfri
9. The Beggar
10. Clychau Aberdyfi

Mae rhai o’r tiwns eraill ar y Myspace os wyt ti’n chwilfrydig. Ond gobeithio bydd Lisa Lân ar-lein cyn hir hefyd – yn ôl y sôn mae’r fersiwn electroneg o’r clasur yn anhygoel; fel Kraftwerk Celtaidd. Defnyddiodd y BBC y cân fel thema rhaglen newyddion dyddiol ar Radio 4 yn yr 80au (ffynhonnell: gwefan nhw ond unrhyw un yn gwybod pa raglen?)

DIWEDDARIAD: mae rhwyun wedi postio’r celf clawr a’r cân:

Llun gan stanno

Yr electro mwyaf anhygoel 1980 – 1986

Dw i newydd ddarganfod y trac ‘ma gan John Foxx (cyn-canwr Ultravox). Ah, wn i, syniad am gofnod. Popeth o 1980 tan 1986, dim celwedd.

Mae’r trac Mr No yn anhygoel, mae’n swnio fel rhywbeth newydd gan Bitstream neu unrhyw gynhyrchwr o electro tywyll ac oer. Ond wrth gwrs y ffaith yw, roedd John Foxx wedi bod yn ddylanwad mawr ar gerddoriaeth o’r tri degawd diwetha. Arloeswr.

Roedd Ultravox ddim yn dda iawn ar ôl John Foxx (Vienna etc, pffffft). Ond dw i’n licio’r gân Herr X. Almaeneg, curiad, sain dywyll, B-side wins again. Dw i’n chwarae hwn yn y clwb. Mae’n hollol scary ar system sain fawr.

Helpodd Conny Plank gyda’r geiriau. Ond mwy Almaeneg isod gan bobol Almaenaidd go iawn yn hytrach na Saeson sy’n meddwl bod Almaeneg yn cŵl.

Roedd electro a rhamantus newydd yn rhywbeth punk hefyd. Frequency 7 gan Visage. B-side heb Midge Ure!

Dyw digon o bobol ddim yn siarad am gerddoriaeth Malcolm Neon dyddiau ‘ma a does dim lot ar YouTube chwaith. Rhaid i ni werthfawrogi ein hartist(iaid) rhamantus newydd! Fy hoff drac yw Mwnt. Diolch i Crav Llibertat am y tip. Mae Malcolm yn enwog fel artist gweledol hefyd.

Love and Dancing yw’r albwm gorau gan Human League yn fy marn i, dan yr enw League Unlimited Orchestra. Dylet ti brynu’r finyl yn Nhŷ Hafan am 50c. Bydd pobol yn rhedeg i’r bwth DJ i ofyn “be yw HWN?!”.

Fi di cynnig digon o electro tywyll, nawr dyma rywbeth rhy hapus am y clwb. Caru neu gasáu, mae George Kranz yn ddyn “arbennig”. Dum de DUM, dum de DUM, y trac gorau neu fwyaf annoying erioed. Un difyr am y swyddfa ar ôl dadl.

Mae’r llais wedi cael ei samplo gan The Orb a’r Ying Yang Twins.

O’r un is-genre cerddorol Almaenaidd â Kranz daeth Trio a Da Da Da, neu yn ôl y teitl llawn, Da da da, ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha. Massive worldwide hit javule. Fideo rhyfedd.

OK gwnaf i siarad am Yr Almaen eto. Kraftwerk yw enw amlwg ond dyw’r erthygl ddim yn gyflawn hebddyn nhw. Yma maen nhw yn derbyn arian am yr ailddefnydd Coldplay. Mae’r albwm Computer World yn gynnwys Numbers hefyd (Numbers + Trans-Europe Express + Afrika Bambaataa + Arthur Baker = Planet Rock). Mae Kraftwerk yn atgoffa ni o’r gwreiddiau electronica Almaenaidd – y sin krautrock a’r ymdrech Almaenaidd i ail-greu cerddoriaeth a chymdeithas yn yr 20fed ganrif. Dylet ti weld y ffilm dogfen BBC4 am fwy o’r hanes. FilesTube gyfaill.

Mae fersiwn amgen/dyb/offerynnol yn bodoli hefyd. Gwych. Mae’r cofnod hwn yn ddim ond cyflwyniad. Mae’r fideo ‘ma yn ticio dau focs angenrheidiol – y bocs Yazoo a’r bocs Mute Records. Dw i ddim wedi sôn am Depeche Mode, Fad Gadget neu The Normal eto. Daniel Miller yw’r dyn tu ôl The Normal a’i geiriau Ballardaidd – a’r label Mute Records. Penigamp.

Gallwn i wedi dewis caneuon clasur gan Hashim neu Man Parrish yma. Ond Cybotron yw’r daddy. Cybotron = Juan Atkins = Model 500. Felly mae electro yn cyffwrdd hip-hop ond hefyd techno mewn ffyrdd gwahanol. Samplodd Missy Elliot.