Rhys Ifans, Gwyrth a Chymraeg mewn ffilmiau

Newydd ddod ar draws y clip yma o’r ffilm The Five-Year Engagement gyda Rhys Ifans a’i gi. Er bod i’n gwenu ar 么l y clip yma heb weld y ffilm lawn eto maen nhw yn wneud yr un j么c am yr iaith, sef: mae geiriau yn anodd ei ynganu. Fel Llanfair PG ayyb ayyb.

Does ‘na ddim lot o gyfeiriadau i’r Gymraeg mewn ffilmiau Hollywood neu ddiwylliant Anglo-Americanaidd yn gyffredinol chwaith nac oes? Mae’r diffyg presenoldeb yn cyfrannu at syniadau od am yr iaith sydd gyda rhai o bobl. Felly mae argymelliad gyda fi. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu rhyw dau neu tri ffilm bob blwyddyn trwy’r Gronfa Eiddo Deallusol Creadigol o Gyllid Cymru. Mae rhestr anghyflawn o’r ffilmiau ar IMDB. Felly beth am ryw fath o gytundeb product placement lle mae angen cyfeiriad bach positif i’r iaith mewn bob ffilm fel rhan o’r termau ac amodau ariannol. Dim cyfeiriad, dim cytundeb. Diwedd y g芒n yw’r geiniog.
馃檪

Dyma un arall: actor Cymreig ifanc Christian Bale yn canu Suo G芒n mewn yr addasiad Spielberg o Empire of the Sun…

Rhys Ifans, y wyneb tu 么l i’r fadfall

Mae cyfle i weld y rhaglen ardderchog聽Prosiect: Rhys Ifans ar S4C Clic聽ar hyn o bryd lle mae fe’n s么n am ei r么l newydd, Y Fadfall yn y ffilm Spiderman newydd, ymysg pethau eraill.聽Diolch Daniel Glyn am rhannu fideos ychwanegol o sgwrs gyda Rhys Ifans. Dyma un mewn tacsi yn Efrog Newydd am bywyd a gwaith actor ac聽mae lot mwy ar YouTube.