Bragdy’r Beirdd – noson newydd yng Nghaerdydd

Bragdy Beirdd

Mae digwyddiadau fel Bragdy’r Beirdd, sef rhywbeth llenyddol o ansawdd sy’n hollol annibynnol gyda phresenoldeb cwrw, yn eitha prin yn fy mhrofiad i – hyd yn oed yn y prifddinas. (Heb sôn am y fwyd Caribïaidd yn y Rocking Chair, sy’n ardderchog.)

Manylion y digwyddiad cyntaf:

Rocking Chair, Glan yr Afon, Caerdydd
nos Iau, 9fed mis Mehefin 2011
8PM
Mynediad am ddim.

Gwestai:
Rhys Iorwerth
Osian Rhys Jones
Catrin Dafydd
DJ Meic P
“Gwestai gwadd arbennig”

Cer i’r tudalen Facebook a digwyddiad Facebook.

DIWEDDARIAD: @BragdyrBeirdd ar Twitter