Siwper Cêt ac Ambell Fêt: llenyddiaeth Bro Dinbych

Siwper Cêt ac ambell Fêt
Sesiwn i ddathlu campau a rhempau llenyddol Bro Dinbych

Cerddi a chaneuon gan…

Catrin Dafydd, Osian Rhys Jones, Rhys Iorwerth, Twm Morys, Aneirin Karadog, Dewi Prysor, Myrddin ap Dafydd, Ifor ap Glyn, Gwyneth Glyn, Geraint Lovgreen, Eurig Salisbury, Mei Mac, Ifan Prys, Nici Beech, Iwan Rhys, Arwyn Groe a llawer mwy…

Nos Fawrth, 6ed o Awst 2013

7.30PM
Clwb Rygbi Dinbych

Rhagor o fanylion am y digwyddiad ar wefan Bragdy’r Beirdd

Poster gan Rhys Aneirin

Bragdy’r Beirdd: Ifor ap Glyn, Llwybr Llaethog a mwy

Bragdy'r Beirdd

Heno:

Llwybr Llaethog yn cadw’r curiad i:
Ifor ap Glyn

Beirdd y Bragdy:
Catrin Dafydd
Osian Rhys Jones
Rhys Iorwerth

Aled Rheon
Pobol Y Twll (DJ)

8YH
Nos Wener 21 Mehefin 2013
Rockin’ Chair
Glan yr Afon
Caerdydd

Mynediad am ddim!

Cer i wefan Bragdy’r Beirdd am ragor o wybodaeth.

Rhys Iorwerth – Cywydd Coffa i’r Bidet (a fideos Bragdy’r Beirdd)

Roedd lot fawr o gerddi o ansawdd yn y noson cyntaf Bragdy’r Beirdd neithiwr yng Nghaerdydd! Yn hytrach na mewnosod pob fideo yma dw i’n argymell y sianel YouTube Bragdy’r Beirdd lle ti’n gallu clywed cerddi gan Catrin Dafydd, Osian Rhys Jones a geiriau difyr am hanes Caerdydd gan y gwestai gwadd Owen John Thomas.

Dyma un ohonyn nhw, Cywydd Coffa i’r Bidet gan Rhys Iorwerth:

Bragdy’r Beirdd – noson newydd yng Nghaerdydd

Bragdy Beirdd

Mae digwyddiadau fel Bragdy’r Beirdd, sef rhywbeth llenyddol o ansawdd sy’n hollol annibynnol gyda phresenoldeb cwrw, yn eitha prin yn fy mhrofiad i – hyd yn oed yn y prifddinas. (Heb sôn am y fwyd Caribïaidd yn y Rocking Chair, sy’n ardderchog.)

Manylion y digwyddiad cyntaf:

Rocking Chair, Glan yr Afon, Caerdydd
nos Iau, 9fed mis Mehefin 2011
8PM
Mynediad am ddim.

Gwestai:
Rhys Iorwerth
Osian Rhys Jones
Catrin Dafydd
DJ Meic P
“Gwestai gwadd arbennig”

Cer i’r tudalen Facebook a digwyddiad Facebook.

DIWEDDARIAD: @BragdyrBeirdd ar Twitter