4 sylw ar “Yr Enedigaeth”

  1. Llongyfarchiadau! Edrychaf ymlaen i ddarllen mwy (a chyfrannu) yn y dyfodol!

Mae'r sylwadau wedi cau.