Mae gwefan Y Twll yn 10 mlynedd oed heddiw

Mae gwefan Y Twll yn 10 mlynedd oed heddiw!

Dyma rai o’n huchafbwyntiau dros y blynyddoedd:

Twinfield: “Dwi’n creu popeth fy hun mewn un stafell fach…”

Dylunio cloriau llyfrau Cymraeg: y da, y drwg ac yr hyll

Cyfweliad Keith Morris: lluniau siopau Aberystwyth

Rupi Kaur – byd y bardd Instagram

Nid yw senoffobia yn erbyn Cymry’n arbennig

Rhestr ddu BBC, yr asiant MI5, “a’r goeden Nadolig”

Dinas y digwyddiadau – dinas di enaid

Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim

Plant a phobl ifanc yn canu caneuon Gruff Rhys

Reggae, ffasiwn ac ymgyrchu: cipolwg ar fywyd Butetown ’84

Cyfweliad Gareth Potter

Y 9 ffordd orau o gael eich twyllo yn Beijing

Tair ffilm am y Rhyfel Byd Cyntaf go iawn

The Welsh Extremist: llyfr am ddim i eithafwyr sy’n hoffi llenyddiaeth

Penblwydd hapus i ni. Diolch o galon i’n holl gyfranwyr, cefnogwyr, ac wrth gwrs darllenwyr.

x

Mae gwefan Y Twll yn saith mlwydd oed heddiw.

Mae gwefan Y Twll wedi parhau am saith mlynedd o ddiwylliannau, celf, cerddoriaeth, ffilm, gwleidyddiaeth a threigladau ansafonol.

Dw i’n dal i chwilio am ragor o gyfraniadau gyda llaw. Cysylltwch ar unwaith. Yn ogystal ag, o bosib, diod am ddim fe gewch chi’n fraint o fynegi safbwynt tu fas i unrhyw gydberthynas rhwng arian cyhoeddus a gwerthoedd golygyddol. Ac mae hynny yn edrych yn grêt ar unrhyw CV.

Diolch o galon am unrhyw gefnogaeth. Fe flogiwn ni eto.