Rhys Ifans, y wyneb tu ôl i’r fadfall

Mae cyfle i weld y rhaglen ardderchog Prosiect: Rhys Ifans ar S4C Clic ar hyn o bryd lle mae fe’n sôn am ei rôl newydd, Y Fadfall yn y ffilm Spiderman newydd, ymysg pethau eraill. Diolch Daniel Glyn am rhannu fideos ychwanegol o sgwrs gyda Rhys Ifans. Dyma un mewn tacsi yn Efrog Newydd am bywyd a gwaith actor ac mae lot mwy ar YouTube.

Fideos Casey ac Ewan: Los Campesinos! a DJ Shadow

Rydyn ni wedi sôn o’r blaen am Casey ac Ewan, cynhyrchwyr fideo o Gaerdydd.

Dyma ddau fideo newydd sbon ganddyn nhw. Premières ar y we braidd.

Hello Sadness gan Los Campesinos!:

Scale it Back gan DJ Shadow gyda Little Dragon:

Mae’r fideo DJ Shadow yn cynnwys Erin Richards, Kwam Hung Chang, Frank Roselaar Green, Toby Philpott, Clint Edwards a Ben Pridmore (cast llawn).

Cer i’r wefan Casey + Ewan am fwy o fideos rhyfedd.

Biutiful, ffilm ddwys gan Iñárritu

Biutiful yw ffilm drama bythgofiadwy yn Sbaeneg gan Alejandro González Iñárritu (21 Grams / Babel), y cyfarwyddwr o Mecsico, gyda’r actor Javier Bardem (No Country for Old Men). Mae’r ffilm yn wych ac yn newydd i fi, mae hi newydd ddod mas ar DVD – ond hi yw’r math o ffilm ddwys lle mae unwaith yn ddigon.

Os wyt ti wedi ymweld Barcelona byddi di, fel fi, yn sylweddoli rhai o’r lleoliadau yma ond bydd yr olygfa, o safbwynt trigolion tlawd ac anweledig i ryw raddau, yn wahanol iawn. Mae’n anodd dychmygu bod y bwrdd twrist ym Marcelona yn hoff iawn o’r ffilm hon.

Yn y stori mae’r prif gymeriad Uxbal (Bardem) yn wneud bob math o beth i godi arian er mwyn gofalu ar ei dau blentyn. Mae fe’n delio gyda dynion o Senegal, sy’n gwerthu cynyrchiadau fel bagiau llaw. Er bod eu swyddi ar y strydoedd yn anghyfreithlon a pheryglus gyda’r heddlu llawdrwm, mae’r mewnfudwyr tlawd o Tsiena yn cael y swyddi crapaf yn y ffatri ‘tanddaearol’. Maen nhw yn gallu codi mwy am wneud bagiau ffug ym Marcelona nag am wneud y bagiau Gucci go iawn yn Tsiena.

Mae Uxbal yn annibynnol ac yn methu dibynnu ar neb, hyd yn oed ei wraig a’i frawd. Yn y pen draw, er bod y rhan fwyaf y ffilm bach yn depressing o safbwynt arwynebol, mae fe’n cael cyfle neu dau i werthfawrogi’r perthnasau gwahanol yn ei fywyd.

Gyda llaw ‘biutiful’ yw’r ‘biwtifwl’ o Sbaeneg, sef y sillafiad yn Sbaeneg o’r gair Saesneg.

Dw i’n meddwl bod e’n neis dilyn sgwrs am ffilmiau yn Gymraeg, ble bynnag y mae’r ffilmiau wedi dod. Ers Pictiwrs (sydd wedi bod yn cysgu ers 2006) dw i ddim wedi gweld lot ar-lein. Croeso i ti cynnig cofnod blog neu fideo neu rywbeth am ffilm i’r Twll, does dim rhaid iddo fe fod yn ‘adolygiad’ yn ôl unrhyw draddodiad.

Saunders Lewis, Andy Warhol, ailgymysgiadau ac Ankst

Saunders Lewis vs Andy Warhol

Dyn ni’n byw yn yr oes remix. Dros y misoedd diwetha dw i wedi bod yn dilyn ailgymysgiadau – nid jyst cerddoriaeth ond delweddau, ffilm, diwylliant yn cyffredinol. Eisiau gweld mwy os oes gyda ti mwy.

Nes i bostio delwedd o Saunders Lewis fel firestarter wythnos diwetha. Dw i newydd gofio’r ddelwedd yma o Saunders Lewis fel seren clawr o’r ffilm Saunders Lewis vs Andy Warhol gan Ankst.

Unrhyw ailgymysgiadau Saunders eraill? Delweddau, hen neu newydd?

Mae fe wedi cael ei defnydd yn ganeuon hefyd (gan Tŷ Gwydr – ac eraill?)

Gyda llaw dyma’r poster gwreiddiol o Joe Frazier a Muhammad Ali (sori Ankst). Enillodd Frazier (corff Saunders).

YCHWANEGOL: Newydd cofio’r Sleeveface hefyd. Duh.

Teyrnged i Tony Curtis, seren go iawn

Teyrnged i Tony Curtis:

Un o’r ychydig ser go iawn a oedd yn weddill o oes aur Hollywood.

Ond mae’na for a mynydd rhwng dau o’i brif gymeriadau – Sidney Falco yn y Sweet Smell of Success a Jerry yn Some Like It Hot. Y naill yn greadur y cysgodion cyfryngol a’r llall yn dianc rhag y “mob” mewn sgert a sacsoffon!

O’i ddecreuad yn y theatr Yiddish yn Chicago aeth e trwy’r dosbarthiadau actio ewropiaidd ei naws ar ddiwedd y 40au cyn cyrraedd Hollywood.  Roedd’na un peth mawr o’i blaid – roedd e’n hynod golygus! O ganlyniad roedd ei acen Bronx i’w glywed ble bynnag yr aiff e – fel swashbuckler, milwr Rhufeinig neu’r gwr ar y trapeze…

Mwy gyda fideos ar blog O Bell.