Dechreuodd dyn o Feirionnydd y busnes recordiau yn y DU – yn 1897

Edmund Trevor Lloyd WilliamsDelwedd o Edmund Trevor Lloyd Williams o Gasteldeudraeth, Meirionnydd ydy hon.

Mae fe’n gyfrifol am yr enedigaeth a llwyddiant cynnar o’r busnes recordiau yn y DU, yn ôl yn 1897 – dechrau gyda The Gramophone Company, y cwmni tu ôl y label HMV a hwyrach, yn y pen draw, EMI.

Mae’r blog Sound Of The Hound yn dweud dechrau y stori:

The American, who was William Owen Barry, was not there to dance. He had moved across from the US to set up a new company. In fact he was seeding a new industry that did not yet exist in the UK; sound recording. He needed investors and had presumably taken rooms at the expensive Cecil in order to suggest the seriousness and potential rewards of his business proposal.

.
.
.

He was pacing up and down the room as he waited to meet a potential investor; Trevor Williams (or to give him his formal Edmund Trevor Lloyd Williams) was a Welshman from North Wales who worked as a solicitor at Lincoln’s Inn and impressed by the new technology and had a yen to invest.

But the American needn’t have worried. The Welshman had formed a syndicate to invest $5,000 to secure the European rights to the new fangled Gramophone. They shook hands on a deal and agreed to work together to establish and grow this new business. They would reconvene in the New Year to dot the i’s and cross the t’s and formalise The Gramophone Company. Possibly a glass or two were taken? Maybe a cigar smoked? And then the Welshman would have stepped outside onto the teeming Strand, back into the bustle of the city at the centre of a huge empire, at the peak of the Naughty Nineties, head spinning with the new business opportunity…

Mwy o’r stori: “A Welshman and an American went into a hotel. They came out as employees #1 and 2 of the UK recording industry” ac hefyd delweddau o’r swyddfeydd The Gramophone Company.

Roedd gyda Trev sinema yn Wandsworth, Llundain hefyd, un o’r sinemâu cyntaf, o’r enw Picture Palladium.

“Lle mae’r bandiau cyffrous?” meddai Cravos

Dw i newydd ffeindio’r geiriau cryf isod gan Steffan Cravos ar blog Pethe:

“Does dim syniadau newydd yn dod drosodd yn gerddorol…dyn ni yn 2010, pam does neb yn cynhyrchu dubstep yng Nghymraeg, lle mae’r bandiau cyffrous?”

Yn ddiweddar fe rhyddhaodd Meic Stevens albwm newydd, ‘Sing a Song of Sadness: Meic Stevens, The Love Songs’, ei ail albwm Saesneg (Outlander oedd y cyntaf), ond mae’r caneuon yn lled gyfarwydd. Caneuon Saesneg oedd Gwenllian a Chân Walter, a nifer helaeth o ganeuon enwog eraill, yn wreiddiol. Ond er y newid iaith, yn ôl Steffan Cravos, does dim byd newydd yn yr albwm hon. Meddai, “Mae’n 2010 erbyn hyn a da ni’n gwrando ar ganeuon o 50 mlynedd ‘nol.” Yr un oedd ei farn am ‘Enlli’, EP newydd y band Yucatan, “Dwi ‘di clywed e’ i gyd o’r blaen,” meddai gan ychwanegu, “mae eisiau chwyldroi’r sîn, mae gormod o hen stejars o gwmpas, mae eisiau gwaed newydd, mae eisau syniadau cyffrous newydd, mae eisiau chwyldro!

Unrhyw sylwadau? Wyt ti’n cytuno gyda Cravos neu ddim?

Mae’r Twll yn hapus i gyhoeddi erthyglau da am gerddoriaeth hefyd. Mae gyda fi un arall ar y gweill am fandiau cyfoes.

YCHWANEGOL 4/11/10: Mae Crash.Disco! yn ateb ar Twitter.

YCHWANEGOL 4/11/10: Diolch am y sylwadau, gwych! Maen nhw dal ar agor. Wrth gwrs dyn ni’n gallu sgwennu rhywbeth am unrhyw fandiau cyffrous newydd – dubstep neu unrhyw beth – os mae pobol eisiau dilyn cyngor Gareth Potter

Hot Wax: siop newydd am finyl yn Nhreganna, Caerdydd

finyl

Hot Wax, Treganna, Caerdydd (Canton, Cardiff)

Sa’ i’n cofio’r siop recordiau diwetha yn Nhreganna, unrhyw un? Heblaw pump neu chwech siop elusen sy’n eitha da, yn ystod y dydd mae’n rhywle i brynu cig, caledwedd a chewynnau.

Ond nawr mae’r jyncis finyl o’r ardal yn Gorllewin Caerdydd yn falch i groesawi Hot Wax. Mis newydd hapus.

Es i yna p’nawn ‘ma am y tro cyntaf, mae’r perchennog Dave (efallai byddi di’n sylweddoli fe o’r farchnad yn Bessemer Road) yn dal i drefnu’r stoc a silffoedd. Mae fe’n dal i agora’r siop – gyda llawer mwy o recordiau ychwanegol i ddod.

Mae fe’n cynnig llawer o roc a phop clasur o 60au i 80au ar hyn o bryd, ychydig o funk a jazz, rhai o lyfrau ac addewid o comics yn y dyfodol agos.

Mae bron popeth yn ail-law. Welais i ddim unrhyw CDau yna o gwbl. Bydd finyl yn byw yn hwy na’r CD siwr o fod.

Y ffaith bod rhywun yn agor siop finyl yn yr hinsawdd gyfoes yn anhygoel. Pryna rhywbeth.

Hot Wax
50 Cowbridge Road East
Treganna
Caerdydd
CF11 9DU
Ar agor: dydd Mawrth i dydd Sadwrn (ond weithiau ar agor dydd Llun)

Llun finyl gan fensterbme