Stwnsho’r Senedd: The Parliamentalist

Yr wyf wedi darganfod artist anhygoel o’r enw The Parliamentalist gan y ferch dwi’n rhannu tŷ efo. Gabber/breakcore yw’r genre hynod y cerddor yma, a mae ei ddau albym ar gael i lawrlwytho am ddim!

Dychmygwch yr ateb cerddorol i wybun ar chwim a cewch rhyw syniad o egni eithafol cerddoriaeth gabber. Gydda curiadau cyflym gwyllt y cerddoriaeth mae’n gwneud thrash, hardstyle a’r holl genres ‘macho’ yma swnio fel hwyngerddi!

Oeddwn arfer meddwl fod gabber a techno braidd yn gyntefig a diflas… Ond ar ol rhoi siawns go iawn iddo… wedi fy niddori gan samplau doniol The Parliamentalist yr wyf wedi dod i’w werthfawrogi llawer mwy. Mae gabber yn swnio fel ‘cerddoriaeth cur pen’ i ddechrau fel dyweddod fy mrawd, ond wir i chi wrth wrando dipyn mae swn gabber yn tyfu arnoch chi!

Gwrandewch, ond gofal os nad ydych yn hoff o regi nag iaith aflednais ac anweddus! Mae dylanwad a hiwmor Cassetteboy yn amlwg yn ei gerddoriaeth. Mwynhewch!

Breichiau Hir – Peil o Esgyrn

Dyma’r fideo i’r sengl cyntaf Breichiau Hir. (Just Like Frank oedd eu enw gynt.)

Rhybudd: mae thema arswyd.

Oes trend ymysg bandiau ifanc Cymraeg i gynhyrchu fideos o samplau hen ffilm? Dw i’n croesawi’r trend ar y cyfan. Mae’n rhatach, mae digon o stwff yn yr archifau ac mae’n gallu bod yn creadigol. (Gweler hefyd: fideo Sen Segur).

Location Baked – teithio’r byd mewn gludweithiau o seiniau

Location BakedLocation Baked yw llysenw Justin Toland, cerddor gludwaith ‘looptop’ (ei gair fe) sy’n byw yng Nghaerdydd.

Rydyn ni’n clywed seiniau natur, adar ac offerynnau amrywiol o hen recordiau; piano, gitâr o bob math; hyd yn oed rhythmau achlysurol.

Fel y mae’r enw yr artist yn awgrymu mae fe’n licio llefydd: cyntaf yn y teitlau, pob cynhyrchiad o’r ffurf Lle (bwlch) Blwyddyn, ac yn ail yn y samplau o leisiau fel dolenni. Mae’r deunyddiau ffynhonnell yn chwareus yn hytrach na rhywbeth uber-difrifol gan Steve Reich. Fel Barry 1972.

Pan dw i’n gwrando ar Guangzhou 2007 dw i’n meddwl efallai cymhariaeth deg a chyfoes fydd Person Pitch gan Panda Bear er bod Location Baked yn rhydd o strwythur caneuon.

Yn seico-daearyddiaeth Location Baked mae bron pob llefydd yn dychmygol. Dyw e ddim yn ail-ymweld llefydd fel Hawaii 1958; mewn ffordd mae fe’n adeiladu llun clywedol ar sail atgofion a chofnodion pobol eraill. Mae’r pedal steel yn Hawaii 1958 yn atgoffa fi o Chill Out gan KLF, fel road movie ti’n gallu hanner cofio.

London 1944. Ond mae’r seiren rhybudd yn golygu rhywbeth gwahanol ddyddiau yma (dw i’n meddwl am rave tiwns o’r 90au neu ganeuon gan Public Enemy).

Nes i golli ei gig ddiwethaf gyda Juffage. Tro nesaf efallai achos bydd e’n neis i weld yr adwaith i’r rhythmau toredig yma.

Manylion am albwm Location Baked sydd ar gael trwy ei Bandcamp.

Gweler hefyd: y mudiad hauntology, erthygl gan k-punk

Pwy samplodd pwy? Ffa Coffi Pawb, Tystion, Datblygu, SFA…

Mae samplo gallu bod yn ffordd greadigol i greu cerddoriaeth. Mae ailgylchu yn dda i’r amgylchedd. Hefyd mae’n rhatach (weithiau). Gofyna’r artistiaid isod.

Samplodd Ffa Coffi Pawb yn “Hydref Yn Sacramento”…

…y drymiau o’r cychwyn Rolling Stones “Get Off of My Cloud”.

Samplodd Datblygu yn “Pop Peth”

…y drymiau enwog gan Clyde Stubblefield o James Brown “Funky Drummer”. Mae’r darn yn dechrau tua 5:20. Roedd llawer o bobol yn samplo’r un drymiau, e.e. Public Enemy, Madonna, Prince a llawer o artistiaid jyngl/drwm a bas fel Future Cut.

Samplodd Super Furry Animals yn “Smokin'”…

…y ffliwt o Black Uhuru “I Love King Selassie”.

Samplodd Lo-Cut a Sleifar yn “Aduniad”…

y curiad o Cage “54” (dw i’n meddwl).

Samplodd Tystion yn “Dama Blanca”…

“Cocaine in my Brain” gan Dillinger. (Ond ble mae’r ffliwt yn dod, fersiwn dub arall?)