Celf clawr newydd David Bowie

Cyn:

David Bowie - Heroes

Wedyn:

David Bowie - The Next Day

Dw i’n methu ymdopi gyda chelf clawr The Next Day. Mae’r peth mor anhygoel o shit. Ond dw i’n methu stopio edrych ar y peth. Hilariws. Ar y dechrau o’n i’n meddwl bod y stori am y clawr yn rhywbeth dychanol ar wefan fel The Daily Mash neu rywbeth fel yr Onion cyn i mi chwilio’r we am ragor o dystiolaeth.

Mae’r clawr yn mynd â #retromania i’r lefel nesaf. Pop yn bwyta ei hun. Hunan-parodi. Mae’n edrych fel y fath o glawr mae artist ailgymysgu diflas heb syniadau gwreiddiol fel errr Girl Talk yn ei wneud.

Yn ôl y sôn ar wefan y dylunwyr enw y ffont ydy Doctrine ond mae’n edrych fel rhywbeth plaen i fi.

Wedi dweud hynny mae’r sengl Where Are We Now? yn dderbyniol sbo ac mae cynhyrchiad da gan hen ffrind Bowie a chyn-cariad Mary Hopkin, sef Tony Visconti. Mae David yn hoff iawn o Ferlin ers tro ac es i yna cwpl o fisoedd yn ôl felly mae’r geiriau yn eithaf neis. Bydd y gân yn tyfu arnaf i mae’n siwr.

Terry Waite ar Asid, Pop Negatif Wastad a Big Black

Mae Turquoise Coal newydd rhannu recordiadau o EP gasét 1988 gan Terry Waite ar Asid. Aelodau y band oedd Paul O’Brien, Bonz, Gwion Llwyd, Al Edwards, Iwan Griffiths a, fel y welwch yn y fideo, Llŷr Ifans.

Mae’r fideo yn dod o’r rhaglen S4C Y Bocs. Doedd dim lot o berfformiadau neu gyfweliadau eraill yn y cyfryngau gan oedd y band mor brofoclyd. (Pwy sy’n gallu dweud yr un peth heddiw?)

Yn yr un flwyddyn roedden nhw ar flexidisc 7″ 2-trac gan gynnwys trac arall gan Ffa Coffi Pawb.

Y tiwn mwyaf diddorol ar yr EP yw’r trac lle mae Llŷr yn beirniadu Dechrau Canu Dechrau Canmol, Clwb Ifor Bach a phlant dosbarth canol dinesig Caerdydd. Mae’r tiwn yn seiliedig ar fersiwn Big Black o The Model, y gân gan Kraftwerk yn wreiddiol.

Pa mor boblogaidd oedd Big Black fel dylanwad ar bandiau Cymraeg yn yr 80au achos mae fersiwn o Kerosene gan Pop Negatif Wastad hefyd? Cafodd Pop Negatif Wastad EP ei rhyddhau yn 1989.

Mae rhagor o wybodaeth am Terry Waite ar Asid ar curiad.org ac mae modd lawrlwytho’r EP ar MP3 ar gofnod Turquoise Coal (neu Soundcloud).

FIDEO: Datblygu – Maes E

Maes E.

Wrth gwrs mae lot o bobol Y Twll yn gyfarwydd ar y cân ond wyt ti wedi gweld y fideo?

Cafodd y cân ei rhyddhau yn 1992 yn wreiddiol ar finyl 7″ ac wedyn ar drydydd albwm Datblygu, Libertino.

Yn diweddar rydyn ni wedi bod yn cwestiynu retromania ond dw i ddim yn siŵr os ydy e’n cyfrif yn union fel retromania os wyt ti erioed wedi ei gwylio o’r blaen. Dyma beth sydd yn ddiddorol am lot o fideos a phethau pop Cymraeg / SRG sydd ddim wedi cyrraedd YouTube neu y we eto (diolch i Victoria Morgan am rannu’r fideo heno).

Ffaith: mae lot o gyfeiriadau diwylliannol yn y cân ond mae’r un mwyaf cryptaidd am ‘cig’ (3:35) wedi dod, o bosib, o’r ffaith bod David R. Edwards yn llysieuwr.

Rhagor o ddolenni Datblygu30

30 mlynedd o Datblygu

Arddangosfa Datblygu30

Bore yma gwnes i weld yr arddangosfa Datblygu yn Waffle, Caerdydd (63 Heol Clive, Treganna – ddim yn bell o Dafarn y Diwc).

Mae’r perchennog caffi Waffle, Victoria Morgan, wedi bod yn casglu eitemau Datblygu ac mae hi’n croesawi unrhyw fenthyciadau er mwyn ehangu’r casgliad. Wedi dweud hynny, mae’r amrywiaeth o luniau, cloriau, gohebiaeth ac adolygiadau yn wych eisoes, gan fod Victoria yn chwaer i Patricia Morgan o’r band.

Fel mae’n digwydd, eleni mae’r band dylanwadol yn dathlu 30 mlynedd ers dechrau fel deuawd o Aberteifi – David R. Edwards a T. Wyn Davies. Roedd adolygiadau Y Cymro a Sgrech yn 1982 o’r casét cyntaf Amheuon Corfforol yn ffafriol iawn. Dyma’r cân Problem Yw Bywyd o’r casét:

Ymunodd Patricia Morgan y band yn 1985 ac wedyn wnaeth y band tri albwm ardderchog, pum sesiwn i John Peel ac ambell i fideo i Criw Byw a Fideo9 ar S4C gan gynnwys Santa a Barbara:

A mwy… Ar hyn o bryd mae bwcibo cyf, cwmni y cynhyrchydd Owain Llŷr, wrthi’n creu Prosiect Datblygu (bwcibo 005), sef ffilm ddogfen annibynnol Cymraeg i ddathlu trideg mlynedd o Datblygu. Bydd premiere yn Theatr Mwldan, Aberteifi tua mis Medi 2012.

Tra bod i’n siarad am ffilm dyma clip o Llwch ar y Sgrin am sesiwn Datblygu yn 2008 pan wnaethon nhw recordio’r sengl olaf Can y Mynach Modern (diolch i Pete Telfer a’r Wladfa Newydd, sydd wedi sgwennu erthygl newydd am y dathliad).

Am ragor o wybodaeth am y dathliadau cer i Datblygu30.

Mae Nic Dafis yn rhedeg gwefan (an)swyddogol ynglŷn â phopeth Datblygu.

DIWEDDARIAD: mae Lowri Haf Cooke wedi sgennu lot mwy am yr arddangosfa gyda lluniau hefyd, mmm.

Breichiau Hir – Peil o Esgyrn

Dyma’r fideo i’r sengl cyntaf Breichiau Hir. (Just Like Frank oedd eu enw gynt.)

Rhybudd: mae thema arswyd.

Oes trend ymysg bandiau ifanc Cymraeg i gynhyrchu fideos o samplau hen ffilm? Dw i’n croesawi’r trend ar y cyfan. Mae’n rhatach, mae digon o stwff yn yr archifau ac mae’n gallu bod yn creadigol. (Gweler hefyd: fideo Sen Segur).