Roxejam Caerdydd: celf newydd yn yr awyr agored

Cynhaliodd grŵp o artistiaid gŵyl celf stryd Roxejam yn orllewin Caerdydd dydd Sadwrn diwethaf. Wedi dweud ‘celf stryd’ roedd y digwyddiad ym Mharc Sevenoaks yn hytrach na’r stryd.

Ta waeth, mae’r canlyniadau yn arbennig o dda. Er wnes i golli dydd Sadwrn a’r holl hwyl, DJs a’r broses gelfyddydol mae’r canlyniadau ar y wal hir ger y rheilffordd am flwyddyn arall. Es i drwy’r parc prynhawn dydd Sul ac roedd dau artist wrthi’n gorffen gweithiau gyda chynulleidfa fach.

Mae Roxejam yn digwydd bob blwyddyn yn ystod yr haf ym Mharc Sevenoaks, Trelluest, Caerdydd. Bob blwyddyn mae’r wal yn troi yn ddu yn ystod yr wythnos ac mae’r gweithiau i gyd yn diflannu er mwyn creu lle ar gyfer y flwyddyn newydd.

Mae’r grŵp Roxe (mae e’n odli gyda ‘Sevenoaks’) wedi bod ers pum mlynedd bellach. Cafodd e ei sefydlu er cof am yr artist ifanc diweddar Bill Lockwood.

Dim ond flas bach sydd ar y cofnod blog yma. Ac mae’r arddangosfa yn parhau am flwyddyn ac yn werth ymweliad.

Celf gan artistiaid amryw

30 mlynedd o Datblygu

Arddangosfa Datblygu30

Bore yma gwnes i weld yr arddangosfa Datblygu yn Waffle, Caerdydd (63 Heol Clive, Treganna – ddim yn bell o Dafarn y Diwc).

Mae’r perchennog caffi Waffle, Victoria Morgan, wedi bod yn casglu eitemau Datblygu ac mae hi’n croesawi unrhyw fenthyciadau er mwyn ehangu’r casgliad. Wedi dweud hynny, mae’r amrywiaeth o luniau, cloriau, gohebiaeth ac adolygiadau yn wych eisoes, gan fod Victoria yn chwaer i Patricia Morgan o’r band.

Fel mae’n digwydd, eleni mae’r band dylanwadol yn dathlu 30 mlynedd ers dechrau fel deuawd o Aberteifi – David R. Edwards a T. Wyn Davies. Roedd adolygiadau Y Cymro a Sgrech yn 1982 o’r casét cyntaf Amheuon Corfforol yn ffafriol iawn. Dyma’r cân Problem Yw Bywyd o’r casét:

Ymunodd Patricia Morgan y band yn 1985 ac wedyn wnaeth y band tri albwm ardderchog, pum sesiwn i John Peel ac ambell i fideo i Criw Byw a Fideo9 ar S4C gan gynnwys Santa a Barbara:

A mwy… Ar hyn o bryd mae bwcibo cyf, cwmni y cynhyrchydd Owain Llŷr, wrthi’n creu Prosiect Datblygu (bwcibo 005), sef ffilm ddogfen annibynnol Cymraeg i ddathlu trideg mlynedd o Datblygu. Bydd premiere yn Theatr Mwldan, Aberteifi tua mis Medi 2012.

Tra bod i’n siarad am ffilm dyma clip o Llwch ar y Sgrin am sesiwn Datblygu yn 2008 pan wnaethon nhw recordio’r sengl olaf Can y Mynach Modern (diolch i Pete Telfer a’r Wladfa Newydd, sydd wedi sgwennu erthygl newydd am y dathliad).

Am ragor o wybodaeth am y dathliadau cer i Datblygu30.

Mae Nic Dafis yn rhedeg gwefan (an)swyddogol ynglŷn â phopeth Datblygu.

DIWEDDARIAD: mae Lowri Haf Cooke wedi sgennu lot mwy am yr arddangosfa gyda lluniau hefyd, mmm.

Gwerin yn canu yn y de-ddwyrain

Efa Supertramp

Tiwns am heddlu yn dod a spwylio’ch hwyl, am malu’ch teledu’n racs, am gariad ac am chwyldro. Am ddim ‘fyd, ‘Celf Nid Pres’ yng ngeiriau ei hunain! Cradaf ei bod yn bwriadu gigio y Gwanwyn yma. Clywais llawer o’r traciau Efa Supertramp yma pan fe wnaeth perfformio mewn sgwat yng Nghaerdydd, gig llawn egni ag angerdd, o du Efa Supertamp a’r cynulleidfa! Er nad ydi cerddoriaeth acwstig fy hoff genre yn bersonnol… rhaid i mi gyfaddau i mi fwynhau miri llawer o ganeuon ar yr albym yma. Yr wyf yn hoff o’r modd mae’r geiriau mor eglur a mae wir ystyr i ganeuon Efa. Gyda artistiaid fel Lady Gaga yn dominyddu tomfeddi’r radio prif ffrwd a’i nonsens ra ra blah blah blah ma’n dda clywed hogan sy’n siarad mymryn o sens! Mae sain meddal yr acwstig yn cyferbynnu’n dda efo pyncdod ei llais hefyd.

Clayton Blizzard a Cosmo

Dydw i ddim yn awdurdodes o gwbwl ar gerddoriaeth acwstig ond mi wn fod yna sin o gerddoriaeth acwstig radicalaidd gwefreiddiol yn ninas Caerdydd ar ol mynd i nosweithiau Folk Against Facism yn Gwdihw. Mae’r noson yma wedi chwalu fy rhagfarnau ynglyn a cerddoriaeth gwerin ac acwstig, yn enwedig ar ol gwrando ar Clayton Blizzard a Cosmo.

Jamie Bevan, Torri’r Cerffiw

Yn y cymoedd gallwn glywed fod canu gwerin gwahanol yn ffynu hefyd. Yn 2011 fe wnaeth Jamie Bevan, cyn aelod o’r Betti Galws, ryddhau albym Torri’r Cerffiw. Caneuon ynglyn a bywyd ym Merthyr Tudful a’i brofiad o weithredu yn erbyn y Ceidwadwyr a’u toriadau wrth falu swyddfa gyda aelod arall o Gymdeithas yr Iaith. Gweithred a arweinodd iddo cael ei garcharu. Dyma casgliad o ganeuon gwerin gwerth chweil gyda digon o hwyl a sbri! Mi fydd Jamie Bevan yn gigio yn y Gwanwyn hefyd gyda Twmffat, taith Tin Dweud Twndis a Dwi’n Dweud Twmffat.

The Globe, Caerdydd yn derbyn hyrwyddwyr gigs

Ydy unrhyw un eisiau trefnu gigs neu digwyddiadau yng Nghaerdydd?

Mae’r lleoliad The Globe yn y Rhath yn cau – o yfory tan diwedd mis Awst 2011. Wedyn bydd y lle ar agor eto dan reolaeth newydd. (Mae Alan Jones, cyn-perchennog – a chyn-aelod o’r grwp Amen Corner – wedi gadael.)

Dyma neges gan Owen Bowley, trefnydd newydd:

Hello everyone!

As you may or may not have heard, The Globe as we know it is no more. IT IS NOT CLOSING PERMANENTLY. Simply put, the previous owner is no longer involved with the business and new management has taken over as of this week.

The venue itself is closing for 3 weeks from this Monday (8th) for refurbishment, after generous sponsership from Cardiff estate agents ‘South Wales Estates’. When it reopens it’s going to be bigger and better than ever. In brief, a few improvements are… a new brewery/cellar with new products (draught aspall cider/old speckled hen/peroni to name a few), meaning a FULLY STOCKED BAR, it’s already been vented in the past few weeks and now there will be AIR CONDITIONING, we’re also having an upstairs lounge area, and the list goes on…

Here’s the most important thing, which is where you lot come in…

I am now in control of taking bookings and filling the calender with shows at The Globe. I am going to turn that place around, support local music, bring door prices down, and generally make it the venue that it should have been from day one, but I need your help and support in doing so…

So here’s where I stand…

I believe local bands should get paid for their gigs but I also believe they should promote their shows passionately. Therefore, I’ve devised a system for band payments that quite simply means the more people you pull, the more you get paid. I should also state that I am not interested in putting on nights that pull less than 100 people, I understand that will happen from time to time but my sights are aimed higher. I’ve also placed bonus systems for consistently good shows, your band can make anything from £150 to £1000 depending on how hard you plan on pushing your shows.

On the flip side, if you are confident in the numbers you can pull, or you’re a promoter looking to hire the club, then I’ve also devised a hire fee system that works along the lines of the higher the bartake, the lower the hire fee. This is yet to be cleared by new management but rest assured something will be confirmed in the next few days.

I am open minded, therefore, musically I have no favouritism, whereas previously The Globe has shyed away from certain genres (hip-hop/hardcore/etc), I’m simply interested in putting on good shows and pulling good crowds.

Any gaps that I leave in the calender will be passed on to the owners to fill, and the fact is that they are businessmen looking to make money, they don’t care if it’s a tribute act, kareoke night, or cheesy disco doing that job, and so they shouldn’t. They’re interested in numbers, I’m the one in this new setup who’s passionate about pushing the Cardiff music scene and I’m responsible for keeping it consistent.

So there you have it, I guess the rest is self explanatory… If you are a musician who wants to play, a promoter who needs a venue, or simply have ideas that you’d like to run by me, please get in touch and let’s work together, also, feel free to pass this message on to anyone who you think might be interested, my phone number and e-mail are below…

Owen Bowley

Tel : 07540 566132
E-mail : bowlez malwen gmail.com

Plîs anfona unrhyw ymholiadau iddyn nhw yn uniongyrchol.