Mae’r Twll yn cwrdd â Masters In France am bum munud

Dych chi i gyd yn byw ym Mangor? Sut allech chi ddisgrifio’r Ddinas Dysg ar hyn o bryd?

erbyn hyn, does neb yn dod o bangor! sw nin deud na caernarfon di lleoliad y band wan, er bo un o b.ffestiniog a un o ynys mon

Dych chi wedi bod yn fandiau yn y gorffennol?

Owain Jones o Frizbee a Owain Ginsberg o The Heights

Ed Math a Sion wedi bod mewn sawl band gwahanol

Beth yw’r stori gyda Too Pure a Beggars? Beth ddigwyddodd?

Roedd deal Too Pure i roi sengl allan wedi gytuno heb i nhw glwad y track, bron a gorffan recordioi wan, main stompar, gaddo

Dych chi wedi cwrdd â Martin Mills eto (prif boss y grŵp Beggars)? Mae’r dyn yn legend.

Heb cwrdd a neb eto! Mynd lawr mis nesa i gyfarfod pobol Too Pure

Beth sydd ar y gweill, dych chi’n rhyddhau albwm gyda Too Pure? Angen manylion plis.

Sengl yn unig, allan Ionawr

Pwy yw dy hoff fandiau ac artistiaid byd-eang ar hyn o bryd?

Racehorses, Tom Vek, Radiohead, Bryn Fôn, John ac Al, Tebot Coch

Unrhyw beth arall?

Pawb su am bwcior band, gawni 5 pack o crisps a 24 pack o Stella plis (a pres) diolch

Bydd y sengl newydd Little Girl yn dod allan 15 mis Medi 2010 trwy Recordiau Bone Dry. Sengl arall i ddilyn ym mis Ionawr 2011 trwy Too Pure / Beggars. Myspace / Twitter

Gadael Yr Ugeinfed Ganrif: Darn Awst 1992 o’r sgript gan Gareth Potter

Diolch Gareth Potter am gynhyrchiad wych a’i caniatad i ail-cyhoeddi’r darn o heddiw yn 1992.

Awst y 6ed, 1992

Dwi’n ddauddeg saith a dwi ddim yn teenager rhagor.

Dros y flwyddyn ddwethaf mae Tŷ Gwydr wedi troi yn un o brif atyniadau’r sîn bop Cymraeg. Mae’r sîn ddawns wedi blodeuo gyda grwpiau ifanc fel Diffiniad, Mescalero ac Wwzz yn cadw’r ffydd ac mae crysau t Lugg erbyn hyn yn rhan o wardrob pawb sy’ ‘rioed wedi bod i gig Cymraeg. Da ni’n rhedeg noson rheolaidd o’r enw REU yng Nghlwb Ifor Bach gyda’n mascot, Cedwyn, yn arwain y dawnsio wrth i fi, Lugg ac Ian Cottrell o Diffiniad chware’r tiwns i’r ffyddloniaid chwyslyd.

Ond dyw pethe byth yn para am byth a dwi’n eistedd ar wal ar brynhawn Iau heulog Eisteddfod Aberystwyth yn edrych mas ar Neuadd Pontrhydfendigaid wrth iddi ddechrau llenwi gyda bob math o bobol lliwgar. Mae’n weddol dawel a dwi’n clywed arogl reu yn codi ar yr awel.

Dwi ddim yn siwr pam yn union da ni wedi galw’r parti mawr yma’n Noson Claddu Reu. Roedd e siwr o fod yn swno fel good idea at the time ac mae’r big gesture wastad yn apelio ata i.

Erbyn iddi dywyllu fydd dros 2,000 o rafins, rapscaliwns, shipshwn a pharchusion yr orsedd wedi casglu i ddathlu’n wyllt mewn pentre bach yng Ngheredigion ar lannau’r afon Teifi. Mae system sain anferthol, goleuadau a lazers, Datblygu, Diffiniad, Llwybr Llaethog, Beganifs a ni. Dwi ar bigau drain.

Peder blynedd yn gynt, yn ystod haf 1988, dwi’n cofio sgwrs gyda David R. Edwards tra’n gwylio rhaglen deledu am y sîn acid house. Ar y pryd roedd Dave Datblygu’n hollol ddiystyriol am yr holl beth. Ro’n i’n anghytuno;

Ein punk ni yw hwn. Ac mae’n mynd i dreiddio i bob cornel o’n diwylliant.

medde fi,

Nes ymlaen, dwi ar ochr y llwyfan gyda Dave.

Potter, o’t ti’n fuckin iawn am acid house. I thought it was just a stupid disco craze, but it’s changed our lives! Come here!!

Medde Dave, gan roi coflaid masif i mi.

Ni greodd hwn! Dyma’n amser ni!

Ro’n ni wedi stopio fod yn alternative ac wedi cipio’r mainstream. Beth arall oedd i wneud?

Mae’r sgript Gadael Yr Ugeinfed Ganrif ar gael yn siopau llyfrau, cyhoeddir gan Sherman Cymru. Gadael Yr Ugeinfed Ganrif ar Amazon

Llun gan Kirsten McTernan